Καπνίζω εδώ και χρόνια. Μήπως έχω ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια)?

sample

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία νόσος των πνευμόνων που οφείλεται κυρίως στο κάπνισμα. Τα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι ο βήχας, η αποβολή πτυέλων και η δύσπνοια. Αποτελεί την 4η αιτία θανάτου και νοσηρότητας στις ΗΠΑ, ενώ προβλέπεται να ταξινομηθεί ως η 3η αιτία έως το 2020.

 Χαρακτηρίζεται από μερικώς  αναστρέψιμη, μειωμένη ροή αέρα στους αεραγωγούς. Η μείωση της ροής αέρα είναι προοδευτική και σχετίζεται με φλεγμονώδη αντίδραση των πνευμόνων σετοξικά σωματίδια ή αέρια, που προέρχονται κυρίως από τοκάπνισμα.

Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από την νόσο ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν. Η διάγνωση της ΧΑΠ γίνεται από το ιστορικό, τα συμπτώματα του ασθενή (ο βήχας, η αποβολή πτυέλων και η δύσπνοια) , άλλα και τη μέτρηση της πνευμονικής λειτουργίας με τη σπιρομέτρηση.