Έχω ΧΑΠ. Πως αντιμετωπίζεται?

 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της αντιμετώπισης της ΧΑΠ με φαρμακευτικά αλλά και μη φαρμακευτικά μέσα (αναπνευστική αποκατάσταση).

Τα κύρια σημεία της θεραπείας είναι:

1ο βήμα : Αποφυγή- διακοπή παραγόντων κινδύνου

         Διακοπή καπνίσματος: Η διακοπή του καπνίσματος επιβραδύνει την εξασθένηση της λειτουργίας των πνευμόνων

         Αποφυγή έκθεσης σε ερεθιστικές σκόνες, καπνούς και αέρια

         Εμβολιασμοί

        Αντι-γριπικός (κάθε φθινόπωρο)

        Αντι-πνευμονιοκοκκικός

2ο βήμα : Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου.

·         Βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσης (ιπρατρόπιο ή β2-διεγέρτες) κατ’ επίκληση – κατά προτίμηση σε συνδυασμό

·         Βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης ένα ή περισσότερα (τιοτρόπιο ή β2-διεγέρτες – τελευταία επιλογή η θεοφυλλίνη) συστηματικά, αν χρειάζεται

·         Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, επί επανειλημμένων παροξύνσεων

3ο βήμα: Άλλες παρεμβάσεις

·         Πρόγραμμα αποκατάστασης

·         Χρόνια οξυγονοθεραπεία, σε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια

·         Χειρουργική θεραπεία, σε επιλεγμένους ασθενείς