Η βασική προϋπόθεση είναι η βούληση του καπνιστή να διακόψει το τσιγάρο!!!

Η επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής υποβοήθησης εξαρτάται από τα παρακάτω:

 

Ø      Προτίμηση καπνιστού

 

Ø      Εμπειρία  καπνιστού

 

Ø      Ανάγκες καπνιστού

Ø      Ιστορικό καπνιστού

 

Ø      Καταλληλότητα καπνιστού

 

Ø      Πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων  που λαμβάνει ο καπνιστής

 

Ø      Πιθανές παρενέργειες

 

Τα βασικά φάρμακα υποκατάστασης είναι:

 

  1. Υποκατάστατα  Νικοτίνης: Υπάρχουν διάφορες μορφές και θα πρέπει να χορηγούνται αναλογα με τη βαρύτητα του καπνίσματος

 

Στη Ελλάδα διατίθενται ως Αυτοκόλλητα, Τσίχλες, Εισπνεόμενα (Inhaler)

Βουπροπιόνη (Zyban), Βαρενικλίνη (Champix):  Φάρμακα που ελαττώνουν  την επιθυμία για κάπνισμα και τα συμπτώματα στέρησης