Τι είναι το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο??

Το Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών (ΣΑΑΥ) αποτελεί τη πιο συχνή από διαταραχές αναπνοής στον ύπνο με συχνότητα 3-7% στους άντρες και 2-5% στις γυναίκες του γενικού πληθυσμού.Τόσο οι ασθενείς , όσο και οι σύντροφοί τους, υποφέρουν από την κατάσταση τη νύχτα , αλλά και την ημέρα.

Το Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών χαρακτηρίζεται από  επαναλαμβανόμενες διακοπές της ροής του αέρα που οφείλονται σε μερική ή πλήρη απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών και συμπτώματα κατά την ημέρα, όπως ημερήσια υπνηλία, ανάγκη για ύπνο κατά την διάρκεια της ημέρας, μη αναζωογονητικό ύπνο, ημερήσια κόπωση

Επεισόδια απνοιών και υποπνοιών μπορούν να συμβούν κατά την έναρξη του ύπνου ή κατά τη REM  φάση του ύπνου σε φυσιολογικά άτομα. Τα επεισόδια όμως αυτά δεν είναι επαναλαμβανόμενα και η διακοπή της ροής του αέρα διαρκεί χρόνο λιγότερο από 10 sec.