Πως γίνεται η διάγνωση του ΣΑΑΥ?

Η διάγνωση τoυ ΣΑΥ (Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών στον Ύπνο) απαιτεί την παρουσία συμπτωμάτων, αλλά και διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου στην καταγραφή του ύπνου (πολυυπνογραφία). Μετά από την καταγραφή ύπνου τα παρακάτω είναι απαραίτητα για τη διάγνωση του ΣΑΥ:

  1. Ο ασθενής ή ο σύντροφος  να αναφέρει συμπτώματα (υπνηλία, μη αναζωογονητικό ύπνο, κόπωση, αφύπνιση με αίσθημα πνιγμού) ΚΑΙ

Η πολυυπνογραφία να δείχνει: > 5 αναπνευστικά συμβάντα /ώρα ύπνου με αναπνευστική προσπάθεια κατά τα συμβάντα

  1. Η πολυυπνογραφία δείχνει:≥15 αναπνευστικά συμβάντα /ώρα ύπνου με αναπνευστική προσπάθεια κατά τα συμβάντα χωρίς να αναφέρονται απαραίτητα συμπτώματα από τον ασθενή ή το σύντροφο.

Θα πρέπει βέβαια να έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες διαταραχών ύπνου, όπως νευρολογικές διαταραχές, χρήση φαρμάκων ή ουσιών.