Πώς θεραπεύεται το Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥ)??

Σήμερα η θεραπεία του ΣΑΑΥ (Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών στον Ύπνο) περιλαμβάνει:

 

         Την αποφυγή παραγόντων που το επιδεινώνουν όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα, τα ηρεμιστικά-κατασταλτικά, η ύπτια θέση ύπνου (ιδιαίτερα όταν οι άπνοιες σχετίζονται με την ύπτια θέση)

Την ελάττωση βάρους και την άσκηση

         Τη σωστή υγιεινή ύπνου

         Τη θετική συνεχή πίεση ανώτερων αεραγωγών (ContinuousPositiveAirwaysPressure, CPAP)

         Ενδοστοματικές συσκευές

         Τη χειρουργική αντιμετώπιση