Τι είναι το CPAP??

H εφαρμογή θετικής πίεσης στους αεραγωγούς με χρήση ειδικών συσκευών (CPAP)  αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για το μέτριο-σοβαρό ΣΑY, αλλά και για το ήπιο ΣΑΥ με περιορισμένη συμπτωματολογία, που συνοδεύεται από σοβαρά συνοδά νοσήματα (π.χ στεφανιαία νόσο) ή επικίνδυνη  εργασία (π.χ πιλότοι, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων). Η εφαρμογή των συσκευών αυτών γίνεται με ειδικές μάσκες. Η θετική πίεση δρά σαν αέριος νάρθηκας συγκρατώντας τους αεραγωγούς ώστε να μη συγκλίνουν στην εισπνευστική προσπάθεια.

Ο συνηθέστερος τύπος συσκευής  χορήγησης θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (PAP) είναι η συσκευή  CPAP (Continuous Positive Airways Pressure, συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς, ίδια στην εισπνοή και εκπνοή). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και συσκευές Auto-CPAP που με ειδικό πρόγραμμα που εξασφαλίζουν την ελάχιστη απαραίτητη πίεση που χρειάζονται οι αεραγωγοί για την εξουδετέρωση του συνδρόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συσκευές  BiPAP (διφασική/μεταβλητή πίεση) που εφαρμόζουν μικρότερη εκπνευστική πίεση και μεγαλύτερη εισπνευστική.

H έναρξη της θεραπείας με CPAP προϋποθέτει την ορθή διάγνωση του υποκείμενου συνδρόμου, την προμήθεια και τεχνική υποστήριξη της αντίστοιχης συσκευής, την ψυχολογική - ιατρική υποστήριξη του ασθενούς στο αρχικό διάστημα εφαρμογής της θεραπείας (προς αποφυγή φαινομένων μη αποδοχής αυτής) και την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς σε ειδικό κέντρο. Κατά τη χρήση της CPAP μπορούν να προκύψουν προβλήματα όπως διαφυγές αέρα από μάσκα (επιπεφυκίτιδα), από το στόμα, ρινική απόφραξη, επίσταξη, ρινική ξηρότητα, δερματικά προβλήματα, κλειστοφοβία, αεροφαγία και προβλήματα από το θόρυβο. Τα σύγχρονα μηχανήματα και οι μάσκες έχουν εξελιχθεί σημαντικά προσφέροντας πολλές λύσεις αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων εάν γίνεται η κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών.

H θεραπεία με CPAP έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ημερήσιων και νυκτερινών συμπτωμάτων του ΣΑY, αλλά και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών του συνδρόμου από το καρδιαγγειακό, νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται όμως από την αφοσίωση στη θεραπεία (>4ώρες/μέρα).